Promenade (Pau)

19 Juin

Promenade (Pau)

promenade sur le chemin Henri IV